Category: معرفی فونت‌های پروین

4 posts

فونت زیگزاگ – پروین 2013

فونت زیگزاگ (Zigzag) دارای حالتی است که گویا متن با استفاده از چرخ خیاطی بر روی پارچه، زیگزاگ دوزی شده است. استایل‌های ویژه‌ای نیز در فوتوشاپ برای این کار تعبیه شده‌است.

فونت مُد – پروین 2013

فونت مُد (Mode) دارای حالتی است که در حرکت قلم آن یکسری دوایر متصل به هم دیده می‌شود. استایل‌های ویژه‌ای نیز در فوتوشاپ برای این کار تعبیه شده است.

فونت شتاب – پروین 2013

فونت شتاب (Shetab) دارای حالتی است که تداعی کننده نوشتن با یک تکه گچ برروی تخته سیاه می‌باشد.

فونت گوشواره – پروین 2013

فونت گوشواره (Gooshvareh) یک فونت فانتزی با خاصیت تیتری و لوگویی می‌باشد. این فونت دارای حالتی است که بخشی از یک حرف، درون یک قاب با حاشیه نازک قرار گرفته است.